Česky Deutsch English Русский Jsme na Facebooku

Aktuality

1
září

POZVÁNKA NA REPREZENTAČNÍ VÝSTAVU FOR DECOR

Ve dnech 25. - 28. září v hale č. 1 se účastní Český porcelán a.s. na reprezentační výstavě FOR DECOR na výstavišti v Letňanech v Praze, otevírací doba bude od 10 - 18 hodin a poslední den 28. září od 10 - 17 hodin

Výstava je doplněna o prodejní stánky závodu Royal Dux, prodejny Fantazie a Českého porcelánu.

Ve výstavní části budou představeny novinky obou závodů, s tím že si je budete moci zakoupit u našich stánků, těšíme se na vaší návštěvu.

27
srpen

Soutěž historických vozidel o pohár starosty města Dubí 2014

Následnou akcí po "Dni otevřených dveří" dne 24.8.2014 byla soutěž historických vozidel o pohár starosty města Dubí 2014 - již 4. ročník, které se zúčastnil i gen. ředitel českého porcelánu Ing. V. Feix dr. h. c. jako čestný host. Start i cíl byl na parkovišti Modrodomu Českého porcelánu. V 10,00 hodin všechna vozidla postupně odstartovala za velké účasti diváků a poslední závodníci se vraceli okolo 14,00 hodiny. Následovalo vyhlášení a předání vítězných pohárů z rukou starosty Ing. Petra Pípala.

  

 

   

 

 

26
srpen

Den otevřených dveří Českého porcelánu a.s.

Den otevřených dveří Českého porcelánu a.s.
Mezi dny 21. srpnem až 23. srpnem Český porcelán akciová společnost nabídl možnost navštívit továrnu a vidět výrobu porcelánu tzv. na vlastní oči. Každou skupinu vedli naši odborní pracovníci a podávali zasvěcený výklad ke každé části. Prohlídka vedla přes všechny klíčové stupně výroby až po finální část ukázky hotových výrobků na výstavě v MODRODOMĚ, kde návštěvník získal od nás dárek v podobě pohárku se symbolem „cibulákového  slona“ a kde se nachází výstava kompletního sortimentu produkce továrny a to včetně závodu Českého porcelánu Royal Dux.
Celá akce byla zahájena 21.8. v 8 hodin ráno v 9 prodejních stáncích jako doprovodná část „Dnů otevřených dveří, kde si mohli návštěvníci buď před a nebo po prohlídce zakoupit ve výhodný cenách porcelán a v posledním 10. stánku si mohli nákup odložit a jít se podívat do Modrodomu na výstavu. V tomto stánku mohli získat za skutečně symbolickou cenu výrobky, které firma pro tuto akci vyrobila, průsvitka s motivem továrny, pohárek a výroční talíř. Jubilejní talíře Kala od  Ak. soch. Jiřího Laštovičky a jubilejní talíř Jiřího Popovského bude možno zakoupit na podnikových prodejnách. Oba talíře se budou vyrábět pouze v jubilejním roce 2014 v limitovaných sériích. Celkem navštívilo „Dny„ 3 200 návštěvníků a nakoupilo porcelán přes 500 000,- Kč.


Mezi návštěvníky patřili i pozvaní hosté  –  firemní přátelé, obchodní partneři a to z tuzemska i zahraničí. Pro VIP hosty byla prohlídka uspořádaná pod vedením generálního ředitele Ing. V. Feixe dr. h. c.  a byla zakončena slavnostním odhalením sochy, která znázorňuje dceru Artura Blocha posledního majitele porcelánky paní Mariettu Šmolkovou bytem v Praze, socha je dílem pana Pavla Lakomého.

 

13
srpen

12. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPÓZIUM

12. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPÓZIUM

  

dne 20.8. bylo slavnostně ukončeno 12. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPÓZIUM vernisáží v jízdárně regionálního Muzea v Teplicích. Výstava potrvá do 14.9.2014. Vernisáže se zúčastnili výtvarníci a pozvaní hosté, kterým byla nabídnuta prohlídka expozice keramiky a porcelánu ze sbírek teplického Muzea, která zahrnuje průřez výroby porcelánu a keramiky na Teplicku.

 

 

 

 

 

28
červenec

Rovné příležitosti

Rovné příležitosti – 4. pilotní běh projektu

Prezentační schůzka se zájemkyněmi o vstupu do posledního 4. pilotního běhu projektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji proběhne dne 2. 9. 2014 na KoP ÚP v Teplicích. Do projektu bude zařazeno cca 15 žen z cílové skupiny – ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců a ženy po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny. Průběžně již probíhají osobní schůzky se zájemkyněmi o projekt, kde jim jsou definovány projektové aktivity. Máte-li o vstup do projektu zájem, neváhejte kontaktovat Vaší zprostředkovatelku na ÚP.

Dosavadní výsledky: Do projektu vstoupilo celkem 53 žen, z nichž již bylo 39 umístěno do zaměstnání, 4 ženy byly odešlé z důvodu dlouhodobé nemoci a jedna účastnice z důvodů odstěhování se do jiného kraje. Zbylé ženy jsou stále ještě v projektu aktivní. Celkem proběhlo úspěšně 29 rekvalifikačních kurzů (účetnictví, obsluha osobního počítače, hospodyně, pečovatelka o děti do 15 let a pečovatelka o seniory, pedikúra, masér, základy svařování a obsluha vysokozdvihu) a dalších 10 rekvalifikačních kurzů je pro účastnice projektu k dispozici. V průběhu projektu bylo realizováno 13 ochutnávek práce a řada zajímavých přednášek, besed a workshopů. Projektový tým při realizaci projektu intenzivně řeší umístění účastnic do zaměstnání.

20
květen

NABÍDKA OBTISKŮ

LOGOTYPY (ZNAČKY) 1 - 7 barev
nejmenší množství 300 ks
Zhotovení vzorku do 20 pracovních dní
Zhotovení zakázky po odsouhlasení vzorku zákazníkem 10 dní tisk

Kalkulace obtisků na požádání ve středisku sítotisku:
zadání - velikost loga, počet barev, počet ks
vedoucí sítotisku H. Popovská
tel.: 602 487 015
e-mail: obtisky@cesky.porcelan.cz

příklad kalkulace obtisku při velikosti
3 x 3cm
2 barvy tisku
300 ks á 11,10 Kč, 500 ks 6,85 Kč
3 barvy tisku á 14,50 Kč, 500 ks 8,90 Kč

7 x 7cm
1 barva tisku
500 ks á 5,25 Kč
1000 ks á 2,90 Kč


 

23
říjen

Dům porcelánu s modrou krví

Srdečně zveme všechny příznivce Českého porcelánu k návštěvě "Domu porcelánu s modrou krví"  Modrodům,  jak  je přezdíván  Dům porcelánu s modrou krví, je možné navštívit zdarma, ve všední dny. Po - Pá od 7,00 do 15,00 hodin, v sobotu a neděli zavřeno, na adrese Tovární 620, Dubí I, 41701 http://jizdnirady.idnes.cz/teplice/spojeni/
Také si můžete s předstihem telefonicky domluvit návštěvu větší skupiny a nebo získat další informace na čísle 607 078 469

Český porcelán, a.s. nabízí možnost poobědvat v jídelně společnosti. Obědy jsou hostům podávány personálem závodní jídelny přímo ke stolům, čas výdeje se řídí dle harmonogramu jednotlivých porcelánových stezek.

Menu: polévka, hlavní jídlo, salát, nápoj                                           cena 120,- Kč

Objednat oběd ( min 10 dní předem ) lze na tel. čísle 607 078 469 nebo e-mailem: modrodum@cesky.porcelan.cz

Pokud dojde ke změnám v návštěvních hodinách, včas je oznámíme.

 

                                                                                                                                                                                                                   "Dům porcelánu s modrou krví"kromě toho že je multifunkčním zařízením určeným pro turistický ruch je zároveň stálou expozicí porcelánových výrobků porcelánek od bavorského Selbu přes Ostrov nad Ohří, které pokračují městy Sokolov, Horní Slavkov, Loket, Karlovy Vary z Karlovarského kraje až po Ústecký kraj, kde je to Dubí a Duchcov. Dubská a duchcovská expozice je průřezem kompletním sortimentem. Kromě produkce výše zmíněných porcelánek jsou zde exponáty z malířských a hrnkových sympozií pořádaných Českým porcelánem.

10
říjen

Sektorová dohoda pro obor keramika.

Český porcelán, akciová společnost podporuje studenty keramických učebních oborů a je partnerem Sektorové dohody pro obor keramika. více na http://www.keramikazije.cz/cz/cesky-porcelan

27
červenec

Český porcelán a.s. partner v projektu

Český porcelán a.s. partner  v projektu "Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ  a státního rozpočtu ČR

 

Český porcelán, a.s. je partnerem v projektu „Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

 
Prioritní osa: 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/7600149
Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2012
Ukončení realizace projektu: 31. 5. 2015
 
Dalšími partnery projektu jsou
Město Dubí, MAS Vladař o.p.s., Veronika Hotová, DiS. – Centrum Lounská, Okresní hospodářská komora Teplice
 
Cílová skupina
Ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny, ženy nezaměstnané, a to déle než 6 měsíců.
 
Cíle projektu
Zvýšit všeobecnou informovanost o prosazování rovných příležitostí, zejména žen a mužů na trhu práce. Rozvíjet a pomoci sladit pracovní a rodinný život s využitím inovativních nástrojů. Poskytovat poradenské, vzdělávací a asistenční služby účastnicím projektu, které povedou k jejich zapojení na trhu práce a umístění do zaměstnání i v netradičních oborech.
 
Rozsah a zaměření projektu
Projekt je realizován v Ústeckém kraji od června 2012 do května 2015. Postupně se do něho zapojí 60 účastnic, vždy 15 v jednom z pilotních běhů. Až 40 účastnic může využít nabídky rekvalifikačních kurzů. Nejméně 51% získá uplatnění na trhu práce. Z toho 21 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 140 000,- Kč.
 
Doprovodná opatření
Po dobu aktivní účasti v projektu budou účastnicím poskytována doprovodná opatření. Cílem je vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu pro všechny účastnice. Jedná se o příspěvek na jízdné, stravné, hlídání dětí, ubytování. V případě umístění do zaměstnání mohou být hrazeny nezbytné náklady s nástupem spojené, např. zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů nebo příspěvek na hlídání dětí v době šesti měsíců od nástupu do zaměstnání.
 
Realizátor projektu
JOB ASISTENT s.r.o.
Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice
Bc. Lucie Ernestová, koordinátorka projektu         Ing. Karolína Herdová, specialistka trhu práce
telefon: 731 515 148,                                                 telefon: 734 586 041, herdova@job-asistent.cz
www.job-asistent.cz       

 

30
duben

Video: XX. Velké porcelanové trhy Teplice 2011

Podívejte se, jak to vypadalo na loňských, XX. Velkých porcelánových trzích v Teplicích !!!

30
leden

Ocenění souboru Triplex

Výrobek TRIPLEX coffee set získal cenu za design - EDIDA 2011 v soutěži
Elle Deco International Design Awards.

 

Aktuality

1
září

POZVÁNKA NA REPREZENTAČNÍ VÝSTAVU FOR DECOR

Ve dnech 25. - 28. září v hale č. 1 se účastní Český porcelán a.s. na reprezentační výstavě FOR DECOR na výstavišti v Letňanech v Praze, otevírací doba bude od 10 - 18 hodin a poslední den 28. září od 10 - 17 hodin Výstava je doplněna o prodejní stánky závodu Royal Dux, prodejny Fantazie a Českého porcelánu. Ve výstavní části budou představeny novinky obou závodů, s tím že si je budete moci zakoupit u našich stánků, těšíme se na vaší návštěvu.

27
srpen

Soutěž historických vozidel o pohár starosty města Dubí 2014

Následnou akcí po "Dni otevřených dveří" dne 24.8.2014 byla soutěž historických vozidel o pohár starosty města Dubí 2014 - již 4. ročník, které se zúčastnil i gen. ředitel českého porcelánu Ing. V. Feix dr. h. c. jako čestný host. Start i cíl byl na parkovišti Modrodomu Českého porcelánu. V 10,00 hodin všechna vozidla postupně odstartovala za velké účasti diváků a poslední závodníci se vraceli okolo 14,00 hodiny. Následovalo vyhlášení a předání vítězných pohárů z rukou starosty Ing. Petra Pípala.

Zobrazit všechny aktuality

Máchovo jezero

Kontaktní informace

Český porcelán, akciová společnost

Tovární 605/17 | 417 01 Dubí I
IČ: 00174238
společnost zapsaná dne 15. března 1991 
v obchod. rejstříku v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 101
tel.: + 420 417 518 111
fax: + 420 417 571 968
e-mail:
info@cesky.porcelan.cz

Napište nám

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
Město Dubí

Oficiální stránky Města Dubí
www.mesto-dubi.cz

Infocentrum Dubí
www.infocentrum-dubi.cz